Eerste gesprek is gratis!

Disclaimer

Juridische aspecten

De juridische aspecten betrekking hebbend op de website van
cnip I financieel advies hebben wij hieronder uiteengezet.

Disclaimer – aansprakelijkheid

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de site van cnip I financieel advies met de grootste zorg is samengesteld en continue wordt gecontroleerd en onderhouden, kan Active Finance BV. niet garanderen, dat die informatie, waaronder de rentepercentages, te allen tijde volledig en juist is. Aan de getoonde rentepercentages behorende bij een product kunnen geen rechten worden ontleend.

Terzake van de rentepercentages behorend bij een, door een bezoeker geselecteerd product, geldt dat Active Finance BV, nimmer aansprakelijk is voor schade en/of kosten van de bezoeker, die het gevolg zijn van wijzigingen, die de desbetreffende geldverstrekker, onder de invloed van het wisselende economische klimaat, toepast bij het uitbrengen van een offerte voor een lening onder hypothecair verband.

 

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de cnip I financieel advies Website (www.cnip.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via De cnip I financieel advies Website worden bekend gemaakt.

 Deze voorwaarden beheersen cnip I financieel advies Website en alle andere sites van cnip I financieel advies die door middel van links aan de cnip I financieel advies Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de cnip I financieel advies Website stemt u in met deze voorwaarden.

De cnip I financieel advies Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot cnip I financieel advies en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de “Informatie”) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de cnip I financieel advies Website bekende gegevens. cnip I financieel advies kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. cnip I financieel advies kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de cnip I financieel advies Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. cnip I financieel advies behoudt zich het recht voor om de cnip I financieel advies Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen

Links

De cnip I financieel advies Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan cnip I financieel advies eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

 

Top