Scheidingen

Samen trouwen, samen scheiden! Om een echtscheiding zo goed mogelijk te laten verlopen kiest men in deze tijd steeds meer voor echtscheidingsbemiddeling. Niet alleen voor een echtscheiding maar ook voor het beëindigen van een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap kunt u bij ons terecht. Bij echtscheidingsbemiddeling zorgt men ervoor dat beide partijen samen naar een oplossing zoeken zonder dat hier conflicten bij komen kijken.

Het is en blijft een echtscheiding, deze moet dan ook geen ‘vechtscheiding’ worden. Elkaar waarderen en respect tonen naar elkaar is erg belangrijk. Voornamelijk als er kinderen bij betrokken zijn. Deze hebben er tenslotte ook niet voor gekozen.
 Het is gebleken dat veel problemen welke zich voordoen bij een echtscheiding middels bemiddeling kunnen worden gemiddeld of opgelost. Samen moeten we ervoor zorgen dat de emoties niet de overhand nemen waardoor het communiceren bemoeilijkt wordt. Echtscheidingsbemiddeling is dan ook niet bedoeld om het huwelijk te herstellen.

De echtscheiding staat vast. 
Scheidingen zijn een emotioneel proces in je leven. Het is dan ook erg belangrijk dat de bemiddelaar beschikt over veel mensenkennis. Onze echtscheidingsbemiddelaar bezit niet alleen de deskundigheid omtrent de juridische, financiële en fiscale aspecten bij een echtscheiding, maar beschikt ook over de juiste vaardigheden om verstoorde relaties te begeleiden en samen weer tot een oplossing te komen. 
Bij scheidingen komt veel kijken. Een scheidingsbemiddelaar is niet alleen bezig om alle gesprekken in goede banen te leiden maar er wordt ook gekeken naar de verdeling van de financiën alsmede de verdeling van de materiële zaken en een ouderschapsregeling. Onderstaande factoren zullen aan bod komen tijdens de echtscheidingsbemiddeling:

  •          Spaargelden
  •          Schulden
  •          De berekening van de alimentatie (kinderalimentatie)
  •          De woning
  •          Pensioenverdeling
  •          Verzekeringen
  •          Verdeling van de Inboedel
  •          De omgangsregeling met kinderen

Uiteindelijk zal er door de scheidingsbemiddelaar een convenant opgesteld worden. Hierin staan alle afspraken beschreven welke door beide partijen zijn overeengekomen. Ook de afspraken met betrekking tot de kinderen worden hierin meegenomen.
Een scheidinigsbemiddelaar zal voor beide partijen bevredigender zijn dan een procedure via twee advocaten of de beslissing van een rechter. Het gevolg kan zijn dat er bij één van de partijen een achterblijvend gevoel ontstaat of een gevoel van onrechtvaardigheid.
Ons doel is om ervoor te zorgen dat u na de scheiding uw leven weer op kunt pakken.
Wij gaan uit van het feit dat er een leven is na de echtscheiding!

Cnip scheidingsbemiddeling is opgenomen in het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA)

Neem contact op