De procedure

De procedure is als volgt. Na de intake neem ik contact met u op om te vragen hoe u het gesprek heeft ervaren en of er ruimte is om verder te gaan met de bemiddeling. Ook ik zal dat aangeven aan u evenals het tarief voor mijn bemiddeling. De bemiddeling die van a tot z de echtscheiding regelt. Inclusief de advocaat voor het gemeenschappelijk verzoekschrift en de griffierechten van de rechtbank. Tevens ga ik uit van het 4-ogen principe, waarbij de advocaat altijd “meekijkt.” De ondertekening van de overeenkomst met mij bestaat uit een tweetal stukken. Een overeenkomst met mij voor de scheidingsbemiddeling en een overeenkomst met de advocaat  voor de indiening van het gemeenschappelijk verzoekschrift.

De betalingen gaan als volgt: eerste helft van mijn fee betaald u als ik aangeef dat ik het convenant ga opmaken in concept. De tweede helft voordat het convenant wordt  getekend. De advocaat betaald u als het gemeenschappelijk verzoekschrift is ingediend en de griffierechten in rekening zijn gebracht. Vóór elke betaling ontvangt u van ons een factuur.  U kunt ook een keuze  maken om op urenbasis te willen werken met mij. Van elk gesprek volgt een verslag en dat is het uitgangspunt in het volgende verslag. In elk verslag staan afspraken die uiteindelijk leiden tot een verzameling van afspraken die worden samengevat in het convenant. Dat convenant gaat naar de advocaat die er een gemeenschappelijk verzoekschrift voor schrijft en dat doorstuurt naar de rechtbank. Na akkoord door de rechtbank, de beschikking, komt er een akte van berusting. Indien de akte getekend is kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Het tijdsbestek is afhankelijk van u en van het tempo dat aangegeven wordt door degene die het meeste tijd nodig heeft. En uiteraard door de snelheid waarmee de afspraken gemaakt kunnen worden tussen jullie. In tijd uitgedrukt kunt u denken aan een periode van 3 maanden tot een jaar, voor het hele traject, tot en met de inschrijving dus. Na de inschrijving komen we een half jaar later nog bij elkaar om een evaluatiegesprek te hebben over het ouderschapsplan. Heeft u het zo goed afgesproken of dienen we ergens wat bij te sturen? Ook dit zit in het tarief van het echtscheidingstraject.

Neem contact op