Kinderen in een echtscheiding

In veel gevallen zijn kinderen helaas nog steeds het ‘lijdend voorwerp’ in een echtscheiding. Kinderen kunnen er niets aan doen, dat ouders uit elkaar gaan. Al is het vaak een van de eerste gedachten die bij kinderen opkomen. Het zal mijn schuld wel zijn. De aandacht dient daar dus naar toe te gaan door de ouders. Het blijft immers vader en moeder en papa en mama. Je moet er meer dan ooit zijn voor je kinderen. Maar daar ligt ook een probleem. Je hebt het zelf vaak al zwaar genoeg. Om dan ook nog de extra aandacht voor de kinderen er bij te hebben is net te veel gevraagd. Je eigen wereld staat op z’n kop. Wat wordt je nieuwe basis. Je oude is volledig weg. Zo veel vragen, zo veel onduidelijkheid. Kinderen merken als geen ander hoe wij, ouders, ons voelen. Kinderen hebben in een scheidingssituatie ook de neiging  om de zorg voor de ouders te gaan dragen. Ze nemen een stukje de rol over van de andere ouder. Verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, zaken die ze, zeker in onze cultuur niet kunnen dragen. Al zijn ze al 14, 15 of 16 jaar. Daarnaast denken kinderen al heel snel dat ze een keuze moeten maken, voor de één of ander. Een loyaliteitsprobleem. Scheiden hoeft niet van de kinderen, sterker nog, vraag het aan de kinderen en het liefste dat ze zouden willen is dat papa en mama weer bij elkaar zouden zijn. Kinderen in elke leeftijd kennen hun problemen met een scheiding. Die problemen nemen ze mee in hun leven. Per jaar krijgen ongeveer 60.000 kinderen te maken met ouders die gaan scheiden. De scheiding van hun ouders is voor hen, haast zonder uitzondering niet het einde van een onhoudbare situatie, maar een begin van een vaak zeer lange en lastige weg naar rust en stabiliteit. In situaties waar kinderen geconfronteerd worden met ernstig geweld en mishandeling kan een kind er “beter” uitkomen als ouders gaan scheiden. Er zijn zeer veel onderzoeken gedaan naar de effecten van echtscheidingen op kinderen. Nogmaals ongeacht de leeftijd is de uitkomst van al deze onderzoeken redelijk gelijk. Kinderen worden er per definitie niet beter van. Er kunnen zich allerlei problemen voordoen bij kinderen in een echtscheiding. Enorme vastzittende boosheid, woede, loyaliteitsproblemen, verlatingsangst, etc. Het uiten van deze problemen gebeurt steeds anders. Duidelijk is wel dat we ontzettend alert moeten zijn op onze kinderen, in een echtscheiding.

Dat heeft in de rechtspraak geleid tot diverse aanpassingen die bij een scheiding van toepassing zijn en de betrekking hebben op de kinderen. Allereerst is het maken van een ouderschapsplan verplichting geworden, indien kinderen minderjarig zijn. Dat ouderschapsplan wordt altijd door de rechter beoordeeld. Ook bij een geregistreerd partnerschap of een andere samenlevingsvorm waarbij er kinderen zijn dient er een ouderschapsplan gemaakt te worden. Dat ouderschapsplan bestaat uit een zorgplan en verblijfsregeling en een financieel plan. En is zeker geen formaliteit! Daarnaast hebben de kinderen recht op een vader en een moeder. Er is een informatie- en raadpleegplicht van ouders over hun kinderen, richting elkaar. Ouders dienen de omgang met de andere ouder te bevorderen bij de kinderen. En ga zo nog maar even door. Wat er ook allemaal bedacht wordt, het valt of staat met de bereidheid en inzet van beide ouders. Het afhandelen van een echtscheiding via scheidingsbemiddeling is een grote pre in het belang van de relatie tussen de ouders en in het belang van de kinderen. Ouders zullen moeten blijven communiceren op welke manier dan ook. Het moet bij hen passen. Maar wat past bij de kinderen? Luisteren we wel naar hen? Ik vind dat dat moet. Luister naar je kind. Geef je kind de ruimte om zich te uiten. Het is zo belangrijk. Ieder kind reageert op zijn eigen manier.

Cnip scheidingsbemiddeling is een kantoor waarbij de echtscheiding volledig en zorgvuldig gedaan wordt. Het bemiddelingstraject behelst tevens een verwerking of een aanzet daartoe van de echtscheiding. Je zult moeten communiceren met elkaar om tot een goede regeling te komen. Daarnaast hebben de kinderen een speciale plaats in de echtscheiding. Zoals gezegd, zij kiezen er niet voor. Onze scheidingsbemiddelaar wil altijd van de kinderen zelf weten, hoe zij naar de echtscheiding kijken en hoe ze bij het ouderschapsplan betrokken zijn geweest. Kinderen voelen zich belangrijk daardoor en daar zit nu net in de echtscheiding een probleem. Tevens signaleert de scheidingsbemiddelaar voor de ouders of er problemen zijn waar de ouders bij de kinderen op moeten letten of waar de kinderen mee worstelen en waar echt iets aan gedaan moet worden. Daar waar nodig verwijzen we ook door naar specialisten. Het is niet zaligmakend, we zien niet alles, maar we zijn er heel bewust en samen mee bezig. Vaak wordt er geadviseerd om samen met het kind een boek te lezen over echtscheiding. Maar niet zo maar. Ook het lezen van zo’n boek brengt weer emoties met zich mee en hoe ga je daar mee om? Je kind voelt exact hoe jij je voelt. Je kind wil duidelijkheid en heeft daar ook recht op. Hoe ga je daar mee om?

Cnip scheidingsbemiddeling maakt deel uit van een bedrijf dat meerdere expertises onder een dak heeft. Cnip is ingeschreven bij het Register Financieel Echtscheidings Adviseur. Zodat de vermogensscheiding, de alimentatieberekeningen en het convenant ook in goede handen zijn. Cnip scheidingsbemiddeling werkt altijd via een intake-gesprek, waarvoor niet betaald hoeft te worden. Het is belangrijk dat mensen een goed gevoel bij het gesprek hebben, ze gaan immers zeer vertrouwelijke informatie delen met je. Daarna spreekt hij een bedrag af waardoor de hele echtscheiding bemiddeld en afgerond wordt. Of je kiest voor een bemiddeling op urenbasis. Je weet precies waar je aan toe bent. De nazorg zit er ook bij. De rekeningen, de afrekening en niet onbelangrijk, een evaluatiegesprek na een half jaar, inzake de kinderen. Onze scheidingsbemiddelaar beseft dat er in een echtscheiding eigenlijk alleen maar verliezers zijn en dat we ook niet praten over goed uit elkaar gaan. Maar uit elkaar gaan met open vizier en met op zijn minst begrip en respect voor de andere partner is zeker wenselijk zodat u beide verder kunt.

Neem contact op